Språk:

Organisation

Gamla Byn AB:s organisation

Avesta Industristad AB är ett helägt dotterbolag till Gamla Byn AB.

Gamla Byn AB:s styrelse är högst ansvariga för företaget. Styrelsen består av:

Laila Borger, ordf.
Kurt Kvarnström, vice ordf.
Rut Johansson
Kalle Hedin
Leif Eriksson
Lennart Karlsson
Bo Brännström
Rune Berg
Martti Hopponen

Operativt leds företaget av VD Jan Näslund. Företagets 27 anställda är uppdelade i tre avdelningar där tekniska chefen Ola Westerlund ansvarar för fastighetsdrift och underhåll och ekonomichef Örjan Bengs som ansvarar för ekonomi, uthyrning och kundservice samt projektledare Anders Löfberg.