Språk:

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Här kan du läsa om hur Avesta Industristad AB behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter med anledning av det. Har du frågor kan du kontakta oss på gamlabyn@avesta.se eller växel
0226-64 57 00.