Språk:

E-fakturor för leverantörer

Skicka faktura till Avesta Industristad AB

Avesta Industristad  AB hanterar inkommande fakturor elektroniskt. Samtliga fakturor måste därför alltid märkas med en referenskod (3 siffror) vilken ska anges av beställaren vid inköpstillfället.

Avesta Industristad AB tillämpar 30 dagars betalningstid såvida inte annat avtalats med leverantören. Avesta Industristad AB godtar inte expeditions- och/eller faktureringsavgifter.

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny lag (SFS 2018:1277) om elektroniska fakturor som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade såväl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan lagen trädde ikraft omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

PDF-fakturor och fakturor via e-post räknas inte som elektroniska fakturor.

Uppgifter för e-fakturering till Avesta Industristad AB

Organisationsnummer: 5562852904
PEPPOL-ID: 0007:5562852904
Format: PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0

Fakturareferens

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i bolaget är det viktigt att alla fakturor förses med en referenskod (3 siffror). Referenskoden ska uppges av beställaren vid inköpstillfället.

Pappersfakturor

För er som undantas från lagkravet ser vi gärna att ni också skickar e-faktura. Om möjlighet inte finns använd nedanstående fakturaadress till vår scanningscentral:

Avesta Industristad AB
Box 186
774 24 Avesta

eller mejla fakturan till fakturoraiab@avesta.se

Adress för övrig post så som påminnelser är:

Avesta Industristad AB
774 81 Avesta

Kontakta oss

E-post till gamlabyn@avesta.se
För mer information om lagkravet, se www.digg.se, www.sfti.se och www.skr.se.

Här kan du läsa mer om lagen:
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar