Språk:

Om oss

Avesta Industristad AB bildades 1986 och är sedan 1999-01-01 ett helägt dotterbolag till Gamla Byn AB. Bolaget har sitt säte i Avesta, en stad som är stor nog att upprätthålla all den service man som företagare kan tänkas behöva. Här finns attraktiva bostäder i alla prislägen och tillgång till god kommunal service. Dessutom är kommunikationerna mycket bra då staden är beläget vid korsningen mellan två järnvägslinjer samt riksvägarna 70 och 68.

Med säte i Avesta har Ni som företagare tillgång till halva Sveriges befolkning, inom en radie av 20 mil.

I beståndet, som uppgår till ca 95 700 kvm, varav 72 000 kvm är prima lokaler, finns både industrilokaler, kontorslokaler och kommersiella lokaler. Byggnaderna är i huvudsak lokaliserade i Koppardalen, ett industriområde beläget mellan Dalälven och Avesta centrum, men lokaler finns även i andra områden så som industriområdena Källhagen och Högbo.

Kontakta gärna oss med dina önskemål om lokaler.