Språk:

Organisation

Gamla Byn AB:s organisation

Avesta Industristad AB är ett helägt dotterbolag till Gamla Byn AB.

Gamla Byn AB:s styrelse är högst ansvariga för företaget. Styrelsen består av:

Kurt Kvarnström, ordf.
Maria Andersson, vice ordf.
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Ulf Berg
Rune Berg
Martti Hopponen

Suppleanter:

Johan Skoog
Gerd Svedberg
Monica Sjöstrand
Lars-Olov Eriksson
Helena Bergkvist
Roy Uppgård
Ahmad Moujawaz
Tomi Sandvik
Anders Eriksson

Operativt leds företaget av VD Ulf Egerfält. Företagets 34 anställda är uppdelade i tre avdelningar där tekniska chefen Ola Westerlund ansvarar för fastighetsdrift och underhåll och ekonomichef Örjan Bengs som ansvarar för ekonomi, uthyrning och kundservice samt projektchef Anders Löfberg.