Språk:

Organisation

Gamla Byn AB:s organisation

Avesta Industristad AB är ett helägt dotterbolag till Gamla Byn AB.

Gamla Byn AB:s styrelse är högst ansvariga för företaget. Styrelsen består av:

Kurt Kvarnström, ordf.
Maria Andersson, vice ordf.
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Ulf Berg
Rune Berg
Tomi Sandvik

 

Suppleanter:

Johan Skoog
Gerd Svedberg
Monica Sjöstrand
Lars-Olov Eriksson
Helena Bergkvist
Roy Uppgård
Daniel Henriksson
Anita Vytlacil
Anders Eriksson

Operativt leds företaget av VD Ulf Egerfält. Företagets 34 anställda är uppdelade i tre avdelningar där fastighetsförvaltningschefen Johan Nonnen ansvarar för fastighetsdrift och underhåll och ekonomichef Örjan Bengs som ansvarar för ekonomi, uthyrning och kundservice.