Språk:

Organisation

Avesta Industristad AB:s organisation

Avesta Industristad AB är ett helägt dotterbolag till Gamla Byn AB. Gamla Byn AB:s styrelse är högst ansvariga för företaget.

Styrelsen

Kurt Kvarnström, ordförande (telefonnummer 070-215 44 00)
Karl Hedin, vice ordförande
Gerd Svedberg
Patrik Engström
Karl-Johan Peterson
Henric Schef
Ulf Berg
Roy Uppgård
Tomi Sandvik

Suppleanter

Jessica Gustavsson
Tomas Hagelin
Ulrika Scott
Josefin Heed
Anna-Karin Persdahl
Lars-Olof Eklund
Per-Ola Ahlström
David Larsson
Monica Öjemalm

Operativt leds företaget av VD Linda Nilsson. Företagets anställda är uppdelade i avdelningar där fastighetsförvaltningschefen Johan Nonnen ansvarar för fastighetsdrift samt underhåll och ekonomichef är Sara Mattsson Burell som ansvarar för kundservice, ekonomi och uthyrning.