Språk:

Organisation

Gamla Byn AB:s organisation

Avesta Industristad AB är ett helägt dotterbolag till Gamla Byn AB.

Gamla Byn AB:s styrelse är högst ansvariga för företaget. Styrelsen består av:

Laila Borger, ordf.
Kurt Kvarnström, vice ordf.
Rut Johansson
Kalle Hedin
Leif Eriksson
Lennart Karlsson
Bo Brännström
Rune Berg
Martti Hopponen

Suppleanter:

Johannes Kotschy
Robert Eriksson
Roy Uppgård
Börje Laakso
Calle Sjungargård
Åsa Lövgren
Anders Eriksson
Gerd Svedberg
Lars-Olov Eriksson

Operativt leds företaget av VD Jan Näslund. Företagets 28 anställda är uppdelade i tre avdelningar där tekniska chefen Ola Westerlund ansvarar för fastighetsdrift och underhåll och ekonomichef Örjan Bengs som ansvarar för ekonomi, uthyrning och kundservice samt projektledare Anders Löfberg.