Språk:

Organisation

Gamla Byn AB:s organisation

Avesta Industristad AB är ett helägt dotterbolag till Gamla Byn AB. Gamla Byn AB:s styrelse är högst ansvariga för företaget.

Styrelsen

Kurt Kvarnström, ordförande
Maria Andersson, vice ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Ulf Berg
Rune Berg
Tomi Sandvik

Suppleanter

Johan Skoog
Gerd Svedberg
Monica Sjöstrand
Lars-Olov Eriksson
Helena Bergkvist
Roy Uppgård
Daniel Henriksson
Anita Vytlacil
Anders Eriksson

Operativt leds företaget av VD Linda Nilsson. Företagets anställda är uppdelade i avdelningar där fastighetsförvaltningschefen Johan Nonnen ansvarar för fastighetsdrift samt underhåll och ekonomichef Anders Rabb ansvarar för kundservice, ekonomi och uthyrning.