Språk:

Vår målsättning

Avesta Industristad AB:s bolagsordning

Avesta Industristad AB skall enligt gällande hyreslagstiftning verka för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för uthyrning inom Avesta kommun. Bolaget skall ta hänsyn till ägarnas intressen via ägardirektiv som tas på bolagsstämmor. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall eftersträva en hyressättning som utöver självfinansiering möjliggör utdelning på tillskjutet kapital.