Språk:

Årsbokslut

Hämta hem årsredovisningen för 2021 här.

Hämta hem årsredovisning för år 2020 här, eller läs den online nedan.