Språk:

Nyheter

Informationsbrev till dig som hyresgäst hos oss | Augusti 2023

Beläggningsinventering av gatorna i Koppardalen

Under sommaren ska en skadeinventering genomföras av Koppardalens asfaltsbelagda gator samt gång- och cykelvägar. Syftet med detta arbete är att få en objektiv, sammanhängande och uppdaterad bild över Koppardalens väginfrastruktur.

Svensk Beläggningstjänsts tjänstebil.

Svensk Beläggningstjänsts tjänstebil.

Resultatet av inventeringen kommer att ligga till grund för bedömningen av vilket år beläggningsåtgärder på specifika sträckor bör utföras.

Det är Svensk Beläggningstjänst som utför skadeinventering av Koppardalens gator och gång- och cykelvägarna. Inventeringen görs från ett fordon som körs sakta.

 

 

Felanmälan

Behöver du felanmäla gör du det enklast genom att skicka ett mejl till avestaindustristad@avesta.se där du så utförligt som möjligt beskriver det som behöver åtgärdas. Det går också bra att ringa Avesta Industristad AB:s (Gamla Byn AB) växel på 0226-64 57 00.