Språk:

Nyheter

Informationsbrev till dig som hyresgäst hos oss | Maj 2023

Fotograf på plats utanför dig i sommar

Under sommaren planerar vår kommunikatör att fotografera våra lokaler. Så ser du en kvinna med kamera i högsta hugg utanför ditt lokal, så kan det vara hon. Hon kommer att bära med sig sitt tjänstekort där det tydligt framgår att hon arbetar för Gamla Byn.

Har du en eldriven bil?

Önskar du kunna ladda din bil där du hyr din lokal av oss?
Anmäl ditt intresse för laddplats så tittar vi på möjligheten till en lösning.
Kontakta Uthyrning på telefonnummer 0226-64 57 20 eller 0226-64 57 22.

Får jag ladda min bil på motorvärmarplatsen?

Absolut inte! Elsäkerhetsverket uppmanar oss att varna dig som hyresgäst om brandfaran med att ladda eldrivna fordon i vanliga eluttag. Dessa typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Av dessa anledningar har vi beslutat att förbjuda laddning av elbilar via motorvärmaruttaget, endast avsedd laddplats får användas.

Offentliga laddplatser

I Avesta kommun finns det offentliga laddplatser, där du kostnadseffektivt kan ladda din bil. Se karta på http://www.uppladdning.nu var din närmaste laddplats finns.

Felanmälan

Behöver du felanmäla gör du det enklast genom att skicka e-post till gamlabyn@avesta.se eller ring Gamla Byns växel på 0226-64 57 00.

Informationsbrev till dig som hyresgäst hos oss | April 2023

Har du en eldriven bil?

Önskar du kunna ladda din bil där du hyr din lokal av oss? Anmäl ditt intresse för laddplats så tittar vi på möjligheten till en lösning. Kontakta Uthyrning på telefonnummer 0226-64 57 20 eller 0226-64 57 22.

Får jag ladda min bil på motorvärmarplatsen?

Absolut inte! Elsäkerhetsverket uppmanar oss att varna dig som hyresgäst om brandfaran med att ladda eldrivna fordon i vanliga eluttag. Dessa typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Av dessa anledningar har vi beslutat att förbjuda laddning av elbilar via motorvärmaruttaget, endast avsedd laddplats får användas.

Offentliga laddplatser

I Avesta kommun finns det offentliga laddplatser, där du kostnadseffektivt kan ladda din bil. Se karta på http://www.uppladdning.nu var din närmaste laddplats finns.

Tänk på miljön!

Om du inte redan valt det, välj att få din hyresavi via e-post. Ring 0226-64 57 00 eller skicka ett mejl till gamlabyn@avesta.se så fixar vi det.

Felanmälan

Behöver du felanmäla gör du det enklast genom Mina sidor på hemsidan.

 

Vi önskar dig och dina nära en härlig vår med förhoppningsvis mycket sol och värme.

Med vänlig hälsning
Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB

Ladda ner informationsbrevet som pdf här.

ReStart Avestas företagardag i Verket

Avesta Industristad AB var en av ett 30-tal utställare på företagardagen i Verket som passade på att visa upp sitt företag. Avesta Industristad har några vakanta kontorslokaler, rum i kontorshotell och en cafélokal med kanske Krylbos bästa läge i Avesta Krylbo stationshus, som vi passade på att visa upp lite extra denna dag.

Dagen började med en fullsatt företagarfrukost där Avestas kommunalråd Blerta Krenzi och tidigare kommunalrådet Lars Isacsson kunde avslöja att Google påbörjar sin etablering av serverhallar i Horndal i maj 2023. En väldigt positiv signal för Avesta och företagandet i kommunen. Vill du också etablera ditt företag i Avesta och behöver en lokal, hör av dig till oss så ska vi se vad vi kan erbjuda dig och ditt företag.

Under dagen passade många på att mingla, nätverka och låta sig inspireras av föreläsare och inspiratörer i Avesta Industristads gamla järnverksbyggnad, Verket. Vi hoppas på en uppföljning av företagardagen och tackar ReStart Avesta för den här gången.

Företagardag i Verket.

Föreläsningar, inspiration, företagsmontrar och mingel på ReStart Avestas företagsdag i Verket.

Avesta Industristads monter på företagardagen i Verket.

Avesta Industristad visade upp vakanta kontorslokaler, kontorshotell och cafélokal för intresserade.

Företagardag i Verket.

ReStart Avestas företagsdag i Verket.

 

Karlfeldtgymnasiets industriprogram i Avesta Industristad AB:s lokaler är invigd!

Nu har Karlfeldtgymnasiets industriprogram ”hittat hem” i Avesta Industristad AB:s lokaler, mitt i industriområdet Koppardalen. Där får nu blivande svetsare, CNC-operatörer och mekaniker sina praktiska utbildningar.

-Nu har vi en av Sveriges modernaste lokaler för industriprogrammet, sa bildningsstyrelsens ordförande Mikael Westberg.

De nya lokalerna ligger inrymda i samma hus som Karlfeldtgymnasiets fordonsprogram och Avesta Vatten & Avfall AB. På övre våningarna återfinns omklädningsrum och lektionssalar. Men det är den stora och ljusa lokalen på nedervåningen – själva verkstaden – som utgör hjärtat i utbildningen. En lokal sprängfylld med maskiner som eleverna ska lära sig att hantera och jobba vid.

Men så har lokalen inte alltid sett ut

-När ombyggnaden startade var det en mörk och tom lokal. Jag riktar ett innerligt tack till de företag, projektledning och personal som lyckades få till det här. Ni har gjort ett fantastiskt jobb, sa Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB:s vice ordförande Maria Andersson.

Avesta är en ort som går mot strömmen

Där andra kommuner lägger ner yrkesutbildningar för att intresset är för klent, satsar Avesta vidare.

Vi sticker ut för att vi har bredd, vi kan till exempel erbjuda industriprogrammets elever certifiering och licenser, utöver ordinarie utbildning. Och vår utbildning är relevant, med duktiga lärare som brinner för det här. Nu har vi dessutom lokalerna, sa rektor Georgios Nielsen, som också tacka lokalägare Avesta Industristad AB, för att de stått ut med beställaren.

-Det är jobbigt att arbeta med skolfolk, skrattade Georgios.

För Neo, som går andra året på industriprogrammet var valet självklart. Inte minst för att utbildningen varvas med praktik; en månad under andra årskursen. Flera dagar i veckan i årskurs 3.

-Jag vill jobba praktisk. Därför sökte jag hit. När jag är klar blir jag väl mekaniker. Förhoppningsvis får jag jobb.

Ladda din eldrivna bil lätt och rätt

Dekorativ.

Har du en eldriven bil?

Önskar du kunna ladda din bil vid den lokal du hyr av oss? Anmäl ditt intresse för laddplats så tittar vi på möjligheten till en lösning. Kontakta Uthyrning på telefonnummer 0226-64 57 22 eller 0226-64 57 56.

Får jag ladda min bil på motorvärmarplatsen?

Nej, elsäkerhetsverket uppmanar oss att varna dig som hyresgäst om brandfaran med att ladda eldrivna fordon i vanliga eluttag. Dessa typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Av dessa anledningar har vi bestämt oss för att förbjuda laddning av elbilar via motorvärmaruttaget, endast avsedd laddplats får användas.

Offentliga laddplatser

I Avesta kommun finns det offentliga laddplatser, där du kostnadseffektivt kan ladda din bil. Se karta på www.uppladdning.nu var din närmaste laddplats finns.

Invigning av Karfeldtsgymnasiets nya yrkesutbildning i Koppardalen!

I måndags invigdes Karlfeldtsgymnasiets nya yrkesutbildning i våra lokaler i Koppardalen. Intresset var stort och bandet klipptes av elever, statsminister Magdalena Andersson, utrikeshandelsminister Anna Hallberg samt vice ordförande i Avestas kommunstyrelse Blerta Krenzi.  Vi vill passa på att tacka alla som deltog och de som var med och organiserade detta evenemang.

Ladda elbilen vid Verket i Koppardalen

Vid Verket i Koppardalen finns möjlighet att ladda sin bil. Betalning sker via appen CaCharge och information hur man går tillväga finns på varje stolpe.

 

Viktigt gällande motorvärmarplatser!

Motorvärmarkabeln får ej lämnas kvar i eluttaget på stolpen när man kör iväg. Det kan leda till allvarliga konsekvenser om till exempel barn skulle börja leka med kablarna. Kom även ihåg att eluttaget alltid ska hållas låst.

SBA Systematisk BrandskyddsArbete

Till dig som hyr lokal av Avesta Industristad AB

Ansvar

Enligt lagen om skydd mot olyckor ”skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Detta innebär att i den lokal ni hyr kan det variera med brandskyddsutrustning. Dels beroende efter krav från tidigare hyresgäst eller krav från försäkringsbolaget på byggnaden/ lokalen. I en del lokaler sitter det brandsläckare och/ eller brandpost som tillhör fastigheten. Utrustningen servas då 1 gång/ år av Presto Brandsäkerhet AB.

Automatiskt brandlarm eller sprinkler kan också vara installerat i lokalen. Om hyresgästen ansvarar för skötsel och underhåll på brandlarmet framgår det av hyresavtalet.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i lokalen kan verksamheten själva behöva komplettera brandskyddet.

Egenkontroll

Oavsett vilken verksamhet man bedriver så är det lätt att bli hemmablind. Därför ska nyttjanderättshavaren göra egenkontroller och dessa ska genomföras minst 1 gång/ år. Till hjälp vid egenkontrollen är det bra att upprätta en checklista med kontrollpunkter, det gör det lättare att få en bra fungerande rutin.

Efter kontrollronden skickar ni checklistan till e-post adress gamlabyn@avesta.se om det finns brister som fastighetsägaren ska åtgärda. Gränsdragningen framgår av hyresavtalet.

Försäkringar

Gå igenom villkoren med ert försäkringsbolag för att få reda på vad de kräver i form av brandskyddsutrustning för just er verksamhet.

Har ni frågor angående SBA- arbetet kan ni höra av er till oss på felanmälan.